no yes
Khi có sức khỏe, người ta thường có nhiều mơ ước.
Nhưng khi không có sức khỏe, người ta chỉ có duy nhất 1 ước mơ :

Đó chính là Sức Khỏe

home