Các vitamin

Các vitamin

Thực tế tất cả các quá trình sinh hoá của cơ thể chúng ta đều diễn ra với sự tham dự của các vitamin.

Và phần lớn các vitamin tối cần thiết không thể tự tổng hợp được trong cơ thể chúng ta.

Không thể nói cơ thể có thể tạo ra nguồn vitamin cần thiết bởi các vitamin cần đưa vào cơ thể một cách thường xuyên và với lượng vừa đủ cùng với thức ăn.

Các bộ tổng hợp vitamin của công ty Vision đóng vai trò điều tiết bên trong cơ thể một cách tổng thể và đầy đủ, tăng sức miễn dịch và trương lực.

Kết hợp sản phẩm Vision với dinh dưỡng hợp lý và phong cách sống đúng đắn bạn sẽ đảm bảo cho mình một tương lai mạnh khoẻ và đầy giá trị!

Senior
 
Senior — sự kết hợp độc đáo liều lượng ban ngày các vitamin cần thiết, các nguyên tố đa lượng và vi lượng quan trọng và các vi khuẩn sống giúp phục hồi tiểu môi trường đường ruột.