Giá tiền: 27.440.000 VND

Khi tạo ra chương trình S2D, chúng tôi quan tâm hết sức để bổ sung hoạt tính sinh học thực phẩm, dinh dưỡng, các loại trà và mỹ phẩm.

Hiệu quả của chương trình này được hỗ trợ bởi một bảng màu toàn bộ các sản phẩm được lựa chọn cẩn thận và hoàn toàn tương thích.

Chỉ những thành phần chất lượng hàng đầu, được nghiên cứu và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong các phòng thí nghiệm tốt nhất châu Âu, mới có thể đảm bảo chất lượng và kết quả sử dụng.

S2D - YOUTHS2D - BEAUTYS2D - NATURES2D - LOVE

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

1.Youth ( tuổi trẻ):

S2D - YOUTH

Gồm : (Click chuột từng sản phẩm để xem tính năng chi tiết)

 

2. Beauty ( sắc đẹp):

S2D - BEAUTY

Gồm : (Click chuột từng sản phẩm để xem tính năng chi tiết)

 

3. Nature ( thiên nhiên):

S2D - NATURE

Gồm : (Click chuột từng sản phẩm để xem tính năng chi tiết)

 

4. Love (tình yêu):

S2D - LOVE

Gồm : (Click chuột từng sản phẩm để xem tính năng chi tiết)

 

S2D - Step to Dream - Bước tới Ước mơ