Danh mục sản phẩm của tập đoàn fgxpress

Sản phẩm của Tập đoàn FGXpress

ForeverGreen

ForeverGreen là một công ty y tế và chăm sóc sức khỏe được thành lập năm 2004, có trụ sở đặt tại Utah, Hoa Kỳ, và các văn phòng ở một số nước trên thế giới. 

ForeverGreen được niêm yết công khai và giao dịch dưới Mã chứng khoán FVRG.

ForeverGreen, với sức mạnh của mô hình FGXpress, có các thành viên và/hoặc khách hàng tại hơn 175 quốc gia.

Các sản phẩm của ForeverGreen là những phát minh tiên tiến nhất trong ngành y học hiện đại ngày nay

http://nhucauhangngay.fgxpress.com/

Chi tiết...