Smart Food – Thức ăn thông minh

Smart Food

Smart Food – Thức ăn thông minh 

Smart Food — «thức ăn thông minh», còn được gọi là “thức ăn của tương lai”.
 
Nó được làm nên nhờ công nghệ nano trên cơ sở các thành phần thiên nhiên sinh thái sạch.
 
Việc áp dụng công nghệ nano trong sản xuất cho phép sử dụng các hạt kích thước rất nhỏ của các chất có ích (không quá 100 nano met), điều này nâng cao rõ rệt hiệu quả hấp thu các hoạt chất sinh học có trong thành phần sản phẩm. 

Smart Food bảo vệ hàng ngày cho các cơ quan mục tiêu dễ bị tổn thương bởi các yếu tố không tốt từ môi trường bên ngoài; giúp trẻ hoá tế bào và phục hồi chung cho cơ thể.